VAD GÖR DÖRRHANDTAGEN ROSTFRIA?

Dörrhandtagen är gjorda av rostfritt stål. Först och främst använder vi stål AISI 304 , vars sammansättning är som följer:

  • 18% krom,
  • 8 – 9% nickel och
  • den återstående procentandelen är främst stål.

Denna typ av material kan vid kontakt med luften och vid kontakt med sötvatten, med andra ord under normala förhållanden, motstå korrosion, alltså rost.

Rost orsakas av vatten som innehåller salt, klor eller syra. För sådana besvärliga förhållanden använder vi rostfritt stål  där molybden tillsatts vid tillverkningen av handtagen. Detta stål med namnet AISI 316 är även korrosionsbeständigt i salta, klorrika och sura miljöer.

Tillsatserna gör legeringen starkare

Genom att välja rätt stål för handtagen kan vi förhindra rost i de flesta miljöer. Stålens speciella rostfria egenskaper kommer från kromet , som måste utgöra minst 12% av stålens totala massa. I detta fall bildas på stålets yta ett kromoxidskikt som inte är synligt för det mänskliga ögat, vilket skyddar mot korrosion. Om oxidskiktet är skadat bildas ett nytt skyddsskikt direkt tack vare syret i luften.

Förutom krom fullbordas korrosionsskyddet av sådana metaller som nickel och molybden. Rostfritt järns förmåga att motstå korrosion är bättre ju mer krom, nickel och molybden som finns i legeringen.

I det sista steget av handtagstillverkningen passiverar vi ytorna, vilket ökar motståndet mot korrosion från det ögonblick som produkten är klar.

Vad bör undvikas?

Det kan uppstå rostfläckar på handtag i rostfritt stål, när:

  1. Ytan kommer i kontakt med en mycket mer aggressiv miljö än vad denna klass av betongstål är avsedd för. En sådan skadlig effekt kan till exempel vara kraftigt förorenad luft, saltlösningar eller resterna av ett rengöringsmedel som innehåller klor.
  2. Handtagen har slipats vilket gör det möjligt att korrosiva ämnen och partiklar av kolstål från omgivningen fastnar på materialet.
  3. Materialytan har skadats av slipspån och andra metalldelar som kommer från redskap som använts vid fästningen.
  4. Vid fästningen av handtagen har använts föremål av vanligt kolstål.
  5. Rostfritt stål i en våt eller fuktig miljö är i kontakt med komponenter tillverkade av vanligt kolstål.

I de första tre av de nämnda fallen är risken för korrosion av handtagen störst när  endast en liten mängd nickel och molybden har tillsatts stållegeringen. Risken för korrosion kan minskas kraftigt genom att använda det molybdenförbättrade, rostfria stålet AISI 316.
I de tre sista fallen skadas ytan av rostfritt stål av rost från vanligt kolstål.