ETT HANDTAG AV HÖG KVALITET SKAPAS MED HJÄLP AV TEKNIK AV HÖG KVALITET

För att uppnå bästa möjliga resultat arbetar i våra företag erfarna och professionella personer med arbetssäker utrustning.

I rörbockningsmaskinen producerar vi alla böjda handtag, som du kan se i vår katalog. Vi böjer rostfria rör

  • med diametrar på 16, 19, 20, 25, 30, 32, 35 eller 38 mm och
  • en väggtjocklek på 1,5 eller 2 mm.

En viktig del av handtagen och kapslingarna är de fina detaljerna, som svarvats med hjälp av CNC-svarvcentral Puma 240M och GT 2100M.
Diamanteks erfarna arbetare känner till processerna och möjligheterna med TIG-svetsning in i minsta detalj. Därför är fogarna på de beställda detaljerna felfria och tåliga.