MIS MUUDAB KÄEPIDEMED ROOSTEVABAKS?

Käepidemeid valmistame roostevabast terasest. Kõige enam kasutame terast AISI 304, mis sisaldab:

  • 18% kroomi,
  • 8 – 9% niklit ning
  • ülejäänud osas peamiselt terast.

Sellist tüüpi materjal suudab korrosioonile ehk roostetamisele vastu panna õhus ja mageda vee keskkonnas, st tavaolukorras.

Roostetamisprotsessi põhjustab vesi, mis sisaldab soola, kloori või happeid. Sellistes agressiivsetes oludes kasutatavad käepidemed valmistame roostevabast terasest, millele on lisatud molübdeeni. See AISI 316 nime kandev teras on korrosioonikindel soolases, kloorirohkes ja happelises keskkonnas.

Lisandid teevad sulami tugevamaks

Valides käepidemete tarbeks õige terase, suudame enamikes keskkondades toote roostetamist vältida. Roostevaba terase erilised omadused on tingitud kroomist, mida peab teras sisaldama vähemalt 12% kogumassist. Sellisel juhul moodustub terase pinnale inimsilmale nähtamatu kroomoksiidi kiht, mis kaitseb korrosiooni eest. Oksiidikihi hävinedes moodustub tänu õhus sisalduvale hapnikule otsekohe uus kaitsekiht.

Lisaks kroomile täiustavad korrosioonitõket sellised metallid nagu nikkel ja molübdeen. Roostevaba terase vastupanuvõime korrosioonile on seda parem, mida suurem on sulamis kroomi, nikli ja molübdeeni sisaldus.

Käepidemete tootmise lõppfaasis töötleme pinnad passivaatoriga, mis suurendab vastupidavust korrosioonile toote valmimise hetkest.

Mida tuleks vältida?

Roostevabast terasest käepidemetele võivad tekkida roostelaigud juhul, kui

  • pind puutub kokku tunduvalt agressiivsema keskkonnaga kui see, mille jaoks konkreetse klassi teras on ette nähtud. Selline kahjulik toime võib olla näiteks tugevalt saastunud õhul, soolalahusel või kloori sisaldava puhastusvahendi jäägil;
  • käepidemete pinnaviimistlus on lihvitud, mis võimaldab ümbritsevast keskkonnast pärit söövitavatel ainetel ja süsinikteraseosakestel  materjalile kinnituda;
  • materjali pinda on rikkunud lihvimispuru ja muud metalliosakesed, mis on sinna sattunud paigaldusel kasutatud tööriistade küljest;
  • käepidemete kinnitamiseks on kasutatud tavalisest süsinikterasest detaile;
  • roostevaba teras puutub märjas või niiskes keskkonnas kokku komponentidega, mis on valmistatud tavalisest süsinikterasest.
Kolme esimesena nimetatud olukorra puhul on käepidemete korrosioonioht suurim juhul, kui terasesulamisse on niklit ja molübdeeni lisatud vähe. Korrosiooniohtu on võimalik märkimisväärselt kahandada, kasutades molübdeeniga parendatud roostevaba terast AISI 316.
Viimasel kolmel juhul rikub roostevaba terase pinda tavalise süsinikterase küljest pärit rooste.